Tuyển dụng ®Ứng viên Đăng Tin
Trang chủ / / Tìm thấy 2 tin.

Groups: 100,104 tv

Dù có làm việc ở đâu, thì cũng hãy nhớ những nguyên tắc này:
Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười.


KHU VỰC(4)

VIỆC CHẤT(19)


ỨNG VIÊN ĐỀ XUẤT(0)

Xem thêm

Dù có làm việc ở đâu, thì cũng hãy nhớ những nguyên tắc này:
Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười.
vlbentre © 2016   |  

zkiwi demo
Hiện thị tất cả [X]
1 trang Tất cả